Mireia Seró

Mireia Seró

 Formació acadèmica

 • Enginyer Agrònom. Especialitat Enginyeria Alimentària. E.T.S.E.A.LL – UdL. Promoció 1992-1996.
 • Projecte Fi de Carrera: “Projecte de planta de tractament de purins, residus industrials i residus sòlids urbans, amb obtenció de biogas, a la comarca del Pla d’Urgell (Castellnou de Seana)”. Realitzat amb Beca de l’ICAEN. Qualificació: Excel·lent. Projecte guardonat amb el primer Premi al projecte fi de carrera de l’any 1998 pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 1998.
 • Oposicions al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari de l’Estat Espanyol per l’especialitat de Matemàtiques. 2009.
 • Coach Escolar acreditada per AECOES (Asociación Española de Coaching Escolar)

CECExperiència professional

 • Professora de Matemàtiques i tutora d’ESO en diversos centres d’Educació Secundària i Batxillerat. 2007-2015.
 • Enginyer de Projectes a l’empresa Centre de Tècnica i Control S.L. – Gabinet d’Enginyeria-Consulting dins l’àmbit agroindustrial. 1996-2007.
 • Becària en el pla d’investigació “Obtenció de nous productes hortofructícoles deshidratats per mètodes combinats (deshidratació osmòtica i convencional)” a la Universidad Católica de Cuyo de San Juan-Argentina dins del Programa Intercampus E.AL. 96 de l’Agència Espanyola per a la Cooperació Iberoamericana. 1996.
 • Becària en un treball experimental en el Centre UdL-IRTA, dins del programa “Centrals hortofructícoles” del programa de Coop. Educativa Universitat-Empresa. 1995.

Formació educació i coaching

 • Curso “Competencias básicas de Coaching”. DO-CEO Training. Lleida. 15-22 de junio de 2015.
 • Congrès Nacional de Coaching i Lideratge. Institut Gomà-Universitat de Barcelona. Maig 2015.
 • Curs de Coaching Educatiu. Dep. d’Educació. Octubre 2014-Gener 2015.
 • Coaching amb intel·ligència emocional i programació neurolingüística. LNMB-Barcelona. Novembre-Desembre 2014.
 • Taller d’activitats d’Intel·ligències Múltiples, Treball Cooperatiu i Autoavaluació. ICE- UdL. Abril-Maig 2014.
 • La Programació Neurolingüística en Entorns Educatius. Març 2014.
 • Eines 2.0. per al professorat. Dep. d’Educació. Octubre 2012-Gener 2013.
 • Els mitjans audiovisuals a l’aula. Edició de vídeos. Servei Educatiu de la Noguera. Octubre 2011-Febrer-2012.
 • Ordinadors a les aules: la clau és la metodologia. Facultat Ciències de l’Educació. Lleida. Juliol 2014.
 • Matemàtiques a secundària. Dep. d’Educació. Octubre 2010-Març 2011.
 • Educació Emocional. Servei Educatiu de la Noguera. Octubre 2010-Gener 2011.
 • L’escola, els ordinadors, les matemàtiques i les TAC. Facultat Ciències de l’Educació. Lleida. Novembre 2010.
 • Tutoria en l’etapa d’Educació Secundària. INESEM. Juliol-Setembre 2010.
 • Moodle 2. Aplicació a l’aula. Servei Educatiu de la Noguera. Octubre 2009-Gener 2010.
 • Elaboració de la Programació Didàctica. Pla de Formació Permanent. Febrer-Març 2009.
 • Dificultats d’aprenentatge. Pla de formació permanent. Febrer 2009-Març 2009.
 • Aptituds, Conductes i Coneixements, per a incorporar l’Educació Ambiental als Programes Educatius. ANPE-MEC. Juny 2008.
 • La Red, un potent recurs per als docents. ANPE-MEC. Abril 2008.
 • Educació intercultural. ANPE-MEC. Març 2008.
 • La Presentació didàctica en l’activitat docent. ANPE-MEC. Gener 2008.
 • Aplicació i utilització en l’activitat docent del Full de càlcul. ANPE-MEC. Desembre 2007.
 • Tractament de textos per a l’activitat docent. ANPE-MEC. Octubre 2007.
 • L’avaluació en el procés instructiu: Concepte i Instruments d’avaluació a l’aula. ANPE-MEC. Abril 2007.
 • Què fer davant de l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge?. ANPE-MEC. Març 2007.
 • L’Acció didàctica a l’aula. Desenvolupament de la Unitat Didàctica: des de l’accés a la pràctica docent. ANPE-MEC. Desembre 2006.
 • Curs d’Aptitud Pedagògica. C.A.P. Especialitat Matemàtiques. Octubre 1998-Abril 1999.

Altres educació

 • Formadora del curs “Elaboració de la Programació Didàctica” per l’especialitat de Matemàtiques, Gener-Març 2011.
 • Publicació: “Mindfulness: Fer classe centrats en el present”. CRP Segrià. Novembre 2014.

Cursos enginyeria

 • Curs de postgrau: Instal.lació i funcionament d’indústries agroalimentàries. Requisits, condicions i ajudes de l’Administració. UdL-ETSEA. Octubre 1999-Abril 2000.
 • Curs de postgrau: L’agricultura europea, la política agrària comunitària i la seva reforma. UdL. Octubre 1995-Juny 1996.
 • Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Mútua Asepeyo. Febrer-Maig 2005.
 • Curs d’Aplicació del nou reglament contra incendis en la indústria. Dep. de Treball. Abril 2002.
 • Curs de sistemes de gestió medi ambiental a l’empresa. ISO 14001 i EMAS. Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Abril 2000.
 • Seminari sobre Gestió de Projectes Europeus. Madrid. CUE. Gener 1998.
 • Curs d’especialització en Enginyeria Ambiental: Aprofitament energètic de residus orgànics. UdL. Octubre 1997.
 • Curs d’especialització en Enginyeria Ambiental: Eliminació biològica de nutrients en aigües residuals. UdL. Octubre 1996.
 • Curs d’especialització: Introducció al sistema total de millora contínua de la qualitat; TQM management. E.T.S.E.A.LL. Març 1996.
 • Curs sobre Agricultura Ecològica. Georg-August-Universität Göttingen (Alemanya). Programa Erasmus. Març 1996.
 • Curs d’especialització en Enginyeria Ambiental: Tractament anaerobi d’aigües i residus de forta càrrega: paràmetres de disseny i tecnologies en ús. E.T.S.E.A.LL. Abril 1995.

Altres enginyeria

 • Publicació: Classificació de tecnologies de digestió anaeròbia: Aplicació a l’aprofitament energètic de residus ramaders. Autors: Mireia Seró, August Bonmatí, Xavier Flotats Ripoll. Localització:Aprofitament energètic de residus orgànics: 3r Curs d’Enginyeria Ambiental, Lleida, 27-28-29 d’octubre de 1997. ISBN 84-89727-53-8, pàgs. 247-268.
Share
Newsletter

Vols disposar de noves idees per a la teva motivació i millora personal?

Subscriu-te i et facilitarem recursos pràctics per al teu dia a dia

A l'enviar aquest formulari s'estan acceptant les condicions legals.

* indicates required
x