Avís legal

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.coachingagenda.com que CoachingAgenda, amb domicili a Av. Alcalde Porqueres 51B 4-1 25005 Lleida (Espanya), com a titular d’aquest, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari o usuària d’aquest i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no s’accepten aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir-hi i/o utilitzar el portal.

Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa CoachingAgenda:

  • Denominació: CoachingAgenda
  • Domicili social: Av. Alcalde Porqueres 51B 4-1 25005 Lleida-Espanya.

Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, CoachingAgenda podrà sol·licitar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CoachingAgenda l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals CoachingAgenda tingui accés com a conseqüència de la navegació o que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de CoachingAgenda.

L’Usuari o usuària declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant la cumplimentació del formulari de contacte i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

Tot i que CoachingAgenda ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a CoachingAgenda, com a responsable del fitxer, per exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si s’escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Av. Alcalde Porqueres 51B 4-1 25005 Lleida-Espanya. La sol·licitud haurà de contenir les dades següents:

  • nom i cognoms de l’usuari o usuària,
  • domicili a efectes de notificacions,
  • fotocòpia del DNI o passaport,
  • contingut concret del dret exercitat.

Llei de serveis de la societat de la informació

CoachingAgenda posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això CoachingAgenda no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la que s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de CoachingAgenda, haurà de complir les condicions següents:

  1. No es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre CoachingAgenda, els seus directius, treballadors, els seus productes, etc.
  2. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
  3. L’establiment del link no suposa que entre CoachingAgenda i el titular de la pàgina web a la qual s’estableixi hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
  4. CoachingAgenda no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des la qual es realitza el link.
Share
Newsletter

Vols disposar de noves idees per a la teva motivació i millora personal?

Subscriu-te i et facilitarem recursos pràctics per al teu dia a dia

A l'enviar aquest formulari s'estan acceptant les condicions legals.

* indicates required
x